Kopia zapasowa Chmury

Co to jest Kopia Zapasowa Chmury?

Kopia Zapasowa Chmury (backup) to kopia całości Serwera Firmowego w Chmurze oraz Serwera Aplikacji w Chmurze.

Kopia Zapasowa Chmury wykonywana jest także w Chmurze, jednak z wykorzystaniem innych urządzeń, niż pracujące Twoje Serwery, co zabezpiecza przed jednoczesną awarią i Serwera, i jego Kopii Zapasowej.

Przechowywanie Kopii Zapasowej w Chmurze jest korzystne z punktu widzenia krótkiego czasu przywracania danych.

Kiedy będziesz potrzebował Kopii Zapasowej Chmury?

  • Gdy pomyłkowo usuniesz ważny dokument z serwera.
  • Gdy po zmianie będziesz potrzebował powrócić do wersji dokumentu na serwerze sprzed kilku.
  • Gdy nastąpi awaria serwera i konieczne będzie jego odtworzenie.
  • Gdy serwer zostanie zaatakowany przez wirus 

Parametry Kopii Zapasowej Chmury

TYP KOPII ZAPASOWEJ PARAMETRY CENA

DZIENNA

DOKŁADNOŚĆ KOPII: Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 DNIA

HISTORIA KOPII: 7 DNI WSTECZ

WYKONYWANIE KOPII: 1 RAZ DZIENNIE

W CENIE SERWERA

TYGODNIOWA

DOKŁADNOŚĆ KOPII: Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 TYGODNIA

HISTORIA KOPII: 5 TYGODNI WSTECZ

WYKONYWANIE KOPII: 1 RAZ TYGODNIOWO

100zł/mc

MIESIĘCZNA

DOKŁADNOŚĆ KOPII: Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 MIESIACA

HISTORIA KOPII: 12 MIESIĘCY WSTECZ

WYKONYWANIE KOPII: 1 RAZ MIESIECZNIE

400zł/mc

 

design:grafiqa.pl Script logo
Kontakt
Do góry