1. Poznaj usługę

Ochrona Danych Osobowych w firmie - co oznacza i kogo dotyczy?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. powierzone Biurom Rachunkowych dane rozliczeniowe Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji. Niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Elementami tej dokumentacji są m.in. Polityka Bezpieczeństwa GIODO oraz stosowana w firmie na co dzień Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę jakie wymogi prawno-organizacyjne stawiane są firmowej serwerowni, komputerom i wszystkim elementom i czynnościom codziennym związanych z firmowym systemem informatycznym.

 

Czym jest Legalna Chmura?

Legalna Chmura to opracowane przez specjalistów z zakresu prawa i informatyki nowoczesne rozwiązane - zestaw wybranych usług dla Twojej Firmy. Polega ono na:

  • stworzeniu własnej i niezależnej infrastruktury informatycznej (Serwera Firmowego) zgodnego z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych (GIODO),
  • stworzeniu Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  • wdrożeniu w firmie w życie wymagań wobec systemów informatycznych określonych w Ustawie i stworzonej dokumentacji
design:grafiqa.pl Script logo
Kontakt
Do góry