Ochrona Danych Osobowych w Firmie

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. powierzone Biurom Rachunkowych dane rozliczeniowe Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją i wdrożonymi w życie procedurami bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie informatyki.

Jej brak może łączyć się z karami od 10.000 do 50.000 zł za każde uchybienie. Niezastosowanie się do przepisów ustawy w wielu przypadkach może oznaczać popełnienie przestępstwa zagrożonego karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj też: Legalna Chmura nowoczesne rozwiązane zgodne z GIODO z zakresu prawa i informatyki dla Twojej Firmy.

design:grafiqa.pl Script logo
Kontakt
Do góry